Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych

opublikowano: 2018-10-05 15:32, katarzyna.krakowiak

27 września w Warszawie odbyła się konferencja pn. „ITS – 2 – FUTURE: możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych”, w której wzięli udział także przedstawiciele Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych

Motywem przewodnim spotkania była dyskusja nad głównymi kierunkami rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w kraju i za granicą oraz możliwościami ich wykorzystania w planowaniu transportu i kalibracji istniejących modeli ruchu.

W trakcie wydarzenia poruszone zostały także zagadnienia wykorzystania technologii ITS zwiększających interaktywność i wydajność miejskiej infrastruktury, w tym tematyka dostępności i wsparcia osób z niepełnosprawnością.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do władz samorządowych, przedstawicieli biznesu, w tym branży transportowej oraz ekspertów ze świata nauki.