Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Pomiary ruchu drogowego - 12 tydzień 2021

opublikowano: 2021-03-29 12:46, mrybczynska

W związku z nieulegającą poprawie sytuacją epidemiologiczną w Polsce jak i w samej Warszawie spowodowaną odnotowywaną liczbą zachorowań na SarsCov 2 utrzymywane są liczne ograniczenia, restrykcje i zalecenia w funkcjonowaniu życia publicznego mające na celu redukcję liczby chorych. Niektóre z wprowadzonych w ubiegłym roku restrykcji czy ograniczeń warunkowo są luzowane lub znoszone. To wszystko w konsekwencji przekłada się na zachowania komunikacyjne mieszkańców Stolicy.

Wieczór, szeroka ulica, auta w ruchu, wysoki budynek fot. Aleje Jerozolimskie

Wdrażane kolejnych ograniczeń, restrykcji czy zakazów, czy ich  luzowanie w wybranych branżach gospodarki ma wpływ na sytuację na stołecznych drogach. Podobnie jak w ubiegłym roku wprowadzono dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych naukę zdalną. Część zakładów pracy decyduje się utrzymanie pracy zdalnej lub hybrydowej (rotacyjnej).  Ma to bardziej, ale też mniej oczywiste konsekwencje dla miasta, np. utrudnia przygotowanie inwestycji budowlanych.

Dlatego też Biuro Polityki Mobilności i Transportu w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich po analizie dostępnych danych o natężeniu ruchu na trenie miasta podjęło decyzję o wznowieniu możliwości prowadzenia pomiarów od dnia 02.03.2021 r., na podobnych zasadach jak miało to miejsce przed okresem zimowym. Wykonawcy będą mogli prowadzić pomiary natężenia ruchu pod warunkiem zastosowania publikowanych co tydzień wskaźników korekcyjnych.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: komunikat prasowy o pomiarach ruchu 12 tydzień.docx, rozmiar pliku: 17.72 KB)
    Pobierz