Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Pomiary ruchu drogowego w czasie wzrostu zachorowań na SarsCov 2

opublikowano: 2020-10-26 09:02, a.jankowska

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną w Polsce jak i w samej Warszawie spowodowaną odnotowywanym wzrostem zachorowań na SarsCov 2 wprowadzane są liczne ograniczenia, restrykcje i zalecenia w funkcjonowaniu życia publicznego mające na celu redukcję liczby zachorowań, co także przekłada się na zachowania komunikacyjne mieszkańców Stolicy.

Pomiary ruchu drogowego w czasie wzrostu zachorowań na SarsCov 2

Wdrażanie kolejnych ograniczeń, restrykcji czy zakazów, jak chociażby nadanie Warszawie statusu „czerwonej strefy” ma wpływ na sytuację na stołecznych drogach. Podobnie jak w pierwszej połowie roku wiele osób, które do tej pory codziennie jechały do pracy, na uczelnię, czy do szkoły, zostaje w domach. Ma to konsekwencje dla miasta, np. utrudnia przygotowanie inwestycji budowlanych.

Dlatego też Biuro Polityki Mobilności i Transportu w porozumieniu z Zarządem Dróg Miejskich po analizie dostępnych danych o natężeniu ruchu na terenie miasta podjęło decyzję o niezawieszaniu możliwości prowadzenia pomiarów, tak jak miało to miejsce przed wakacjami. Wykonawcy będą mogli prowadzić pomiary natężenia ruchu pod warunkiem zastosowania publikowanych co tydzień wskaźników korekcyjnych (ZAŁĄCZNIK NA DOLE STRONY)

Podczas składnia do Biura Polityki Mobilności i Transportu lub Zarządu Dróg Miejskich dokumentacji projektowej lub opracowań zawierających rezultaty pomiarów ruchu wykonanych po 12.10.2020 r. prosimy o załączanie wyników pomiarów ruchu przed i po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego.

Mając na uwadze bardzo dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną w przypadku znacznych wzrostów liczby zachorowań lub wdrożeniu kolejnych ograniczeń, restrykcji lub zaleceń mających wpływ na funkcjonowanie miasta w sferze zachowań komunikacyjnych zastrzega się możliwość czasowego lub całkowitego ograniczenia możliwości prowadzenia pomiarów. 

Mając na uwadze powyższe, prosimy o regularne monitorowanie treści publikowanych na niniejszej stronie.

Przypominamy, że pomiary natężenia ruchu należy wykonywać w okresie miarodajnym obrazującym istniejący rozkład ruchu. Za okres uznawany za miarodajny prosimy przyjąć dni tygodnia od wtorku do czwartku, w miesiącach: marzec – czerwiec i wrzesień – listopad, po ustabilizowaniu się ruchu z uwagi na okres wakacyjny, z wyłączeniem tygodni, w których występują święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz dni, w których występowały istotne utrudnienia i ograniczenia w ruchu. Pomiary natężenia ruchu należy wykonywać przy korzystnych warunkach atmosferycznych, pozostających bez wpływu na utrudnienia w ruchu oraz wybór środka transportu. Pomiary należy wykonać w dwóch szczytach komunikacyjnych w godzinach 7:00-9:00 i 15:00-17:00.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: współczynnik korekcyjny 42-47 tydzień.docx, rozmiar pliku: 12.9 KB)
    Pobierz