Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Studium obsługi transportowej Miasta-Ogrodu Sadyba

opublikowano: 2021-03-30 11:38, mrybczynska

Przedstawiamy Państwu analizę transportową rejonu Miasta-Ogrodu Sadyba

mapa przedstawiająca Miasto-Ogród Sadyba fot. miasta-ogród Sadyba

Obszar Miasto-Ogród Sadyba (MOS) wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 1559-A. Ochronie konserwatorskiej podlegają relacje przestrzenne pomiędzy obiektami zabudowy, rozplanowanie i geometra ulic, placów i działek, ukształtowanie linii zabudowy, gęstość zabudowy współzależność między zabudową, zielenią a przestrzenią otwartą, historyczna funkcja obszaru oraz wygląd zewnętrzny poszczególnych budowli.

W ramach opracowania:

 1. Wykonano analizę i diagnozę stanu istniejącego w odniesieniu do układu drogowego, komunikacji zbiorowej, infrastruktury dla pieszych i rowerów.
 2. Wykonano analizę parkingową.
 3. Zdefiniowano warianty zmian w systemie transportowym obszaru, dla których wykonano prognozy ruchu i przewozów pasażerskich.
 4. Na podstawie wykonanych analiz określono: zasady obsługi transportowej, sporządzono plan poprawy warunków ruchu pieszego i rowerowego, zasady organizacji ruchu w rejonie placówek oświatowych i zasady dla uporządkowania parkowania.
 5. Określono szacunkowy koszt proponowanych rozwiązań.
 6. Opracowano harmonogram realizacji zaproponowanych rozwiązań z podziałem na zadania organizacyjne i inwestycyjne oraz krótko i długoterminowe.

Obszar analizy wyznaczają ulice: Sobieskiego, Św. Bonifacego, Czyżewska (cmentarz), Woziwody, granica rezerwatu Jeziorko Czerniakowskiego, granica terenów zielonych (usytuowanych na wschód od ul. Jeziornej i Okrężnej), Ojcowską, Goplańską, Niemirowską i Nałęczowską.

W ramach opracowania zarekomedowano (w wariancie 3) wprowadzenie stref zamieszkania gdzie prędkośc ograniczona będzie do 20 km na godzinę oraz obszarów Tempo 30, które maja uprawnić poruszanie się mieszkańców w wyznaczonym obszarze i zapewnić bezpieczeństwo niechroninym uczestnikom ruchu drogowego, czyli pieszym i rowerzystom. 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Studium komunikacyjne Miasto-Ogród Sadyba - opracowanie
  (plik: Studium komunikacyjne MOS_raport końcowy.pdf, rozmiar pliku: 10793.2 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  wariant 1
  (plik: Rys 17_MOS_wariant1.pdf, rozmiar pliku: 4087.42 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  wariant 2
  (plik: Rys 18_MOS_wariant2.pdf, rozmiar pliku: 4056.15 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  wariant 3 rekomendowany
  (plik: Rys 19_MOS_wariant3_REKOMENDOWANY.pdf, rozmiar pliku: 4096.01 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  wariant 4
  (plik: Rys 20_MOS_wariant4.pdf, rozmiar pliku: 4111.2 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  infrastruktura dla pieszych rekomendacje
  (plik: Rys 21_MOS_infrastruktura dla pieszych_rekomendacje.pdf, rozmiar pliku: 4322.4 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  infrastruktura dla rowerów rekomendacje
  (plik: Rys 22_MOS_infrastruktura dla rowerów_rekomendacje.pdf, rozmiar pliku: 4241.18 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  przekrój poprzeczny 1
  (plik: przekroje poprzeczne 1.pdf, rozmiar pliku: 256.73 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  przekrój poprzeczny 2
  (plik: przekroje poprzeczne 2.pdf, rozmiar pliku: 239.92 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  przekrój poprzeczny 3
  (plik: przekroje poprzeczne 3.pdf, rozmiar pliku: 262.07 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  przekrój poprzeczny 4
  (plik: przekroje poprzeczne 4.pdf, rozmiar pliku: 407.55 KB)
  Pobierz