Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Debata w SITK

opublikowano: 2016-06-22 11:14, mrybczynska

Była to debata publiczna, którą zorganizowało Biuro Drogownictwa i Komunikacji (obecnie: Biuro Polityki Mobilności i Transportu) we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP (Oddział w Warszawie).

Debata w SITK

W panelu ekspercim udział zwięli:

- p. Jacek Wojciechowicz - ówczesny zastępca prezydenta m.st. Warszawy,

- p. Andrzej Brzeziński - autor projektu dokumentu "Warszawska polityka mobilności",

- p. Joanna Erbel - aktywistka miejska, Fundacja Blisko, 

- p. Adrian Furgalski - wiceprezes zarządu ZDG TOP,

- p. Piotr Sawicki - sekretarz zarządu SARP o/Warszawa,

- p. Mieczysław Reksnis - dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji (obecnie: Biuro Polityki Mobilności i Transportu) Urzędu m.st. Warszawy.

Moderatorem spotkania był p. prof dr inż. Wojciech Suchorzewski.

 

W debacie uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk: specjalistów z dziedziny drogownictwa i transportu, ogranizacji pozarządowych, prasy, administracji samorządowej, naukowców. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali prezetacji p. Mieczysława Reksnisa, który przedstawił podstawowe założenia "Warszawskiej polityki mobilności". Następnie głos zabrali paneliści, którzy podkreślili wagę tego dokumentu w kontekście realizacji celów polityki transportowej miasta. W toku dyskusji poruszane były problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta w konteście mobilności, bezpieczeństwa ruchu drogowego a przede wszystkim ochrony pieszych uczestników ruchu, alternatywnymi paliwami (napęd elektryczny w komunikacji publicznej i samochodach osobowych). Pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy. 

Na zakończenie spotkania prof. Suchorzewski dokonał podsumowania debaty i powołując się na wcześniejsze głosy w dyskusji - pozytywnie ocenił "Warszawską politykę mobilności". Była to dobra merytoryczna dyskusja z wieloma konstruktywnymi wskazówkami dla nas. 

Kolejna debata dotycząca WPM odbyła się w ramach przygotowań "Strategii Warszawy 2030" (#warszawa2030) w dniu 28 czerwca 2016r. Celem debaty było wypracowanie założeń w zakresie polityki mobilności w "Strategii Warszawy 2030".

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: 2016-06-20 WPM Prezentacja NOT.pdf, rozmiar pliku: 2914.94 KB)
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: mobilnosc_A4.pdf, rozmiar pliku: 111.92 KB)
    Pobierz