Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

SPPN

opublikowano: 2014-07-25 14:16, mrybczynska

W centrum Warszawy od lipca 1999 roku funkcjonuje strefa płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN). W latach 2009 i 2013 następowały zmiany zasięgu strefy.

Źródło: ZDM fot. Źródło: ZDM

Zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy nr XXXVI/1077/2008, w sprawie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat, z dniem 1 września 2008 zostały wprowadzone nowe stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w SPPN w Warszawie, w wysokości za:
pierwszą godzinę - 3,00 zł;
drugą godzinę - 3,60 zł;
trzecią godzinę - 4,20 zł;
czwartą i kolejne - po 3,00 zł.
Minimalna opłata wynosi 0,50 zł.
Wnoszenie opłaty za parkowanie w SPPN obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 26 czerwca 2008 r. od dnia 1 lipca 2009r. nastąpiło rozszerzenie warszawskiej strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) o następujące obszary: 
1. Pomiędzy obecną strefą a Wisłą ograniczony ulicami: Andersa i Słomińskiego na północy oraz ulicami Myśliwiecką, 29-go Listopada i Czerniakowską na południu, 
2. Pomiędzy ulicami Koszykową i Alejami Jerozolimskimi, łączący obecne części strefy na Ochocie i w Śródmieściu,
3. Na Ochocie do ulic Kopińskiej, Grzymały-Sokołowskiego i Alej Jerozolimskich.
Mieszkańcy mogą wykupić ulgowe abonamenty roczne upoważniające do parkowania w strefie w pobliżu miejsca zamieszkania.
Kolejne rozszerzenie granic strefy płatnego niestrzeżonego parkowania nastąpiło w sierpniu 2011 (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XXI/400/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.). o następujące obszary:
- Andersa, Muranowska, Bonifraterska, Słomińskiego, Okopowa, Towarowa, Al. Jerozolimskie, Żelazna, Solidarności,
- Grójecka, Filtrowa, Raszyńska, Koszykowa, Niepodległości, Wawelska,
- Belwederska, Parkowa,
- Solidarności, Sierakowskiego, Okrzei, Wrzesińska, Kępna, Jagiellońska, Zamoyskiego, Wybrzeże Szczecińskie.
Rozszerzenie strefy weszło w życie w dniu 31 marca 2013r.

Więcej informacji na:https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/