Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Procedura opiniowania projektów

opublikowano: 2014-07-25 10:32, a.golebiowska

Projekt budowlany infrastruktury drogowej składany jest do Biura Polityki Mobilności i Transportu (BPMiT) Urzędu m.st. Warszawy. Projekt jest przekazywany do Wydziału Stałej Organizacji Ruchu (WSOR), Sekcji Geometrii Drogi w BPMiT w celu uzyskania opinii na temat rozwiązań geometrycznych.

Źródło: m.st. Warszawa fot. Źródło: m.st. Warszawa

Jeśli w projekcie jest uwzględniona infrastruktura rowerowa lub powinna być uwzględniona, to projekt przekazywany jest do Sekcji Ruchu Rowerowego i Pieszego WSOR. W trakcie prac nad opinią wewnętrzną projekt jest prezentowany organizacjom pozarządowym, które przedstawiają swoje stanowisko w formie pisemnej. Uwagi organizacji pozarządowych są brane pod uwagę przy sporządzaniu opinii wewnętrznej przez Sekcję Ruchu Rowerowego i Pieszego WSOR.

Następnym etapem jest sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu (może być to etap jedyny – o ile nie występuje przebudowa drogi, a jedynie remont/wymiana nawierzchni/zmiana oznakowania).

Po uzyskaniu opinii jednostki zarządzającej drogą i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (w przypadku dróg powyżej gminnych),  w razie potrzeby Zarządu Transportu Miejskiego, ewentualnie Tramwajów Warszawskich, projekt jest składany do BPMiT celem zatwierdzenia.