Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Programy rozwoju infrastruktury rowerowej

opublikowano: 2014-07-25 09:32, a.golebiowska

Programy rozwoju infrastruktury rowerowej to dokumenty określające plany inwestycyjne miasta w zakresie rozwoju sieci dróg rowerowych w mieście, przygotowywane są na daną perspektywę finansową UE.

Program Rozwoju Ruchu Rowerowego został opracowany w 2009 r. Program zawiera inwentaryzację stanu systemu transportu rowerowego oraz statystyki obrazujące stan bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Warszawie, a także kierunki działań prowadzących do stworzenia spójnego dla mieszkańców systemu transportu rowerowego, niezależnie od podziału administracyjnego miasta. Jednym z celów stworzenia w 2009 r. Programu Rozwoju Ruchu Rowerowego w Warszawie było uruchomienie stałej i efektywnej współpracy pomiędzy Biurami Urzędu m.st. Warszawy, Urzędami Dzielnic m.st. Warszawy oraz poszczególnymi zarządcami dróg/terenów i innymi instytucjami zainteresowanymi rozwojem ruchu rowerowego.

W 2014 r. przygotowano Programu Rozwoju Tras Rowerowych Warszxawy do roku 2020. Celem dokumentu jest określenie potrzeb w zakresie inwestycji w infrastrukture rowerowądo roku 2020 z myślą o pozyskaniu na ich realizację funduszy europejskich. Program zakłada budowę ok. 170 km dróg dla rowerów w całej Warszawie i jest rozpisany na 7 lat.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Program Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020
  (plik: program_rozwoju_tras_rowerowych.pdf, rozmiar pliku: 26029.02 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Program Rozwoju Tras Rowerowych do roku 2020 - mapa
  (plik: programmapa.jpg, rozmiar pliku: 3275.42 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Program rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie_2010 r.
  (plik: Program Rozwoju Ruchu Rowerowego_03.2010.pdf, rozmiar pliku: 3141.21 KB)
  Pobierz