Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Spotkanie ws. opiniowania projektów rowerowych – 15.02.2017 r.

opublikowano: 2017-02-21 15:37, a.golebiowska

W dniu 15 lutego 2017 r. w Biurze Drogownictwa i Komunikacji w Pionie Inżyniera Ruchu odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania projektów dotyczących rozwoju ruchu rowerowego. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Warszawskiej Masy Krytycznej, Zielonego Mazowsza, Biura Drogownictwa i Komunikacji oraz Zarządu Dróg Miejskich.

Głównym tematem spotkania była kwestia uaktualnienia lub stworzenia nowych Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego m.st. Warszawy.
Ponadto na spotkaniu wstępnie zostały omówione problemy:

1. ze stosowaniem sygnalizatorów S-2 na skrzyżowaniach Jagiellońska/Solidarności i Jagiellońska/Ratuszowa

2. z projektem przebudowy ulicy Rydygiera

Kolejne spotkanie odbędzie się 1 marca 2017 r. o godzinie 16.00 w sali 410 w siedzibie BDiK. Temat: Realizacja I etapu Programu Rozwoju Tras Rowerowych do 2020 r .