Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Spotkanie ws. opiniowania projektów rowerowych – 21.11.2017 r.

opublikowano: 2017-11-16 08:59, a.golebiowska

W dniu 21 listopada 2017 r. w Biurze Polityki Mobilności i Transportu w Pionie Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu odbyło się spotkanie w sprawie opiniowania projektów dotyczących rozwoju ruchu rowerowego.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Warszawskiej Masy Krytycznej, Zielonego Mazowsza oraz Biura Polityki mobilności i Transportu.
Na spotkaniu omówiono następujące tematy:
1. Problemy związane z aktualizacją „Standardów projektowych i wykonawczych dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie”
2. Projekt budowy drogi dla rowerów w ul. Jadźwingów w ramach  przebudowy ulicy.
3. Projekt wyznaczenia drogi dla rowerów w ul. Krasińskiego