Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

System strategicznych parkingów "Park and Ride"

opublikowano: 2014-07-25 10:24, mrybczynska

Historia budowy parkingów P+R (Park and Ride, Parkuj i Jedź) rozpoczęła się od uchwalenia w 1995 roku „Polityki transportowej dla m.st. Warszawy”. System ten określono jako „(…) jedno z narzędzi do ograniczenia ruchu samochodów osobowych w centrum przy priorytecie dla transportu publicznego (…)”.

System strategicznych parkingów "Park and Ride"

W następnych latach wskazano ich lokalizacje, które zostały potem zawarte w uchwalonych przez Radę m.st. Warszawy następujących dokumentach planistycznych: „Ustalenia wiążące gminy warszawskie przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowanie przestrzennego” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Od 2004 roku zrealizowano parkingi znajdujące głównie wzdłuż linii metra i linii kolejowych, tj.: Połczyńska, Metro Wilanowska, Metro Marymont, Metro Młociny Metro Stokłosy, Anin SKM, Metro Ursynów, Al. Karkowska, CH Wileńska, Wawer SKM, Metro Imielin, Ursus Niedźwiadek. Dotychczas na 13 parkingach przesiadkowych jest już w sumie ponad 4 tys. miejsc parkingowych, 90 m.p. dla osób niepełnosprawnych i 541 dla rowerzystów.
W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 planuje się rozbudowę systemu (wzdłuż linii kolejowych) w ramach programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), który powiększy się o 6 kolejnych paringów.
Zasady funkcjonowania:
• Czynne 7 dni w tygodniu, w godzinach 4:30 - 2:30 (wyjątek stanowi parking „Połczyńska” czynny poniedziałek - piątek, w godzinach 6:00 – 21:00)
• Codzienna przerwa techniczna w godzinach 2:30 – 4:30
• Parkingi P&R są zamknięte w dni świąteczne
• Obowiązuje ważny bilet okresowy ZTM

Więcej informacji można znaleźć na: http://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&p=1&l=1