Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Rozwój ruchu pieszego w Warszawie

opublikowano: 2015-12-31 10:40, mrybczynska

Wzrost roli transportu pieszego i dostępności przestrzeni publicznych dla wszystkich grup użytkowników jest jednym z celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne.

W ramach realizacji polityki transportowej, Urząd Miasta przygotował dokument pn. Rozwój ruchu pieszego w Warszawie, którego głównym celem jest zwiększenie roli i jakości transportu pieszego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich grup użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych. 

W dniach 9-30 października 2015r mieszkańcy Warszawy mogli zapoznać się z przygotowanym przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji projektem dokumentu "Rozwój ruchu pieszego w Warszawie". Na Państwa ręce przekazujemy raport z konsultacji społecznych wraz z projektami dokumentów zawierających uwzględnione uwagi. 

Dokument ten został w dniu 12 października 2016 r. przyjęty Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/C757982E-749C-4C54-A0DE-5CAF67CC2A8E,fr...

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Raport z konsultacji
    (plik: Raport z konsultacji ruchu pieszego.pdf, rozmiar pliku: 556.75 KB)
    Pobierz