Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Co dalej?

opublikowano: 2015-04-07 21:10, a.golebiowska

Zakończenie WBR 2015 oraz uzyskanie aktualnego modelu transportowego MTAW 2016 nie kończy działań m.st. Warszawy w zakresie badań i modelowania ruchu w Warszawie i aglomeracji.

Wyniki WBR 2015 i model, zaraz po ich odebraniu były i są nadal udostępniane wszystkim zainteresowanym, szczególnie osobom i firmom, wykorzystującym je do prac z zakresu transportu. 

Model transportowy stanowi potężne i wysoce skomplikowane narzędzie matematyczne, które wymaga sprawdzenia w praktyce projektowej. W tym celu udostępniając model, każdorazowo prosimy o przesyłanie uwag i wniosków. Zostały także zamówione koreferaty, które są opracowywane przez osoby i zespoły  o uznanym dorobku w zakresie modelowania ruchu. Przewiduje się, że wyniki prac koreferentów oraz uwagi i wnioski zostaną przeanalizowane w październiku i listopadzie, po czym o ile zajdzie taka potrzeba, model zostanie skorygowany i uzupełniony i w takiej wersji będzie ponownie udostępniany.

Obecnie analizowany jest zakres przyszłych działań przeciwdziałających dezaktualizacji modelu oraz służących utrzymaniu wysokiego standardu procedur, założeń i analiz prowadzonych przy jego wykorzystaniu. W szczególności konieczne wydają się:

  1. Okresowa (np. raz w roku) aktualizacja modelu transportowego dla stanu istniejącego w zakresie weryfikacji danych o rejonach komunikacyjnych, aktualizacji tras i rozkładów jazdy w komunikacji zbiorowej, aktualizacja sieci drogowej, kalibracja modelu na podstawie wyników najnowszych badań i pomiarów.
  2. Weryfikacja modeli prognostycznych, uwzględniająca aktualizację wyjściowego modelu dla stanu istniejącego, realizowane inwestycje oraz zmiany w planach rozwoju przestrzennego i systemu transportowego.   
  3. Ujednolicenie zasad prowadzenia i przetwarzania wyników pomiarów, służących m.in. do kalibracji modelu.
  4. Wykonywanie badań zmian zachowań komunikacyjnych na minimalnej próbie, w okresach między kolejnymi WBR. 
  5. Ujednolicenie zasad wykonywania zamówień z wykorzystaniem modelu transportowego oraz przekazywanie ich rezultatów do Urzędu m.st. Warszawy w postaci plików edytowalnych.

O wszelkich istotnych działaniach, a także ich wynikach będziemy informować na tej stronie.