Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Model ruchu aktualizacja 2016/2017

opublikowano: 2017-04-12 10:39, a.golebiowska

Model Transportowy Aglomeracji Warszawskiej MTAW 2016 użytkowany od połowy 2016 roku, w wyniku uwag i wniosków zgłoszonych w koreferatach opracowanych na zamówienie m.st. Warszawy oraz przez użytkowników modelu, został gruntownie zweryfikowany i poprawiony przez zespół jego autorów z Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej.

W pracach tych wykorzystano wyniki pomiarów, których część wykonały Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego w drugiej połowie 2016 r. z myślą o ich wykorzystaniu do aktualizacji modelu. Tym samym model jest  aktualny na koniec 2016 r.

Zaktualizowany model dla stanu istniejącego wraz z modelami prognostycznymi zostały wykonane w formie menadżera scenariuszy, zawierającego m.in:

 • sieć transportową i zmienne objaśniające w stanie istniejącym,
 • modyfikacje sieci wynikające z zakładanego jej rozwoju oraz prognozowane wartości zmiennych objaśniających dla lat 2020, 2030 i 2050,
 • zestawy procedur obliczeniowych, 
 • scenariusze dla stanu istniejącego oraz dla lat 2020, 2030 i 2050 dla których wykonano pełne obliczenia, przy czym scenariusze prognostyczne należy  traktować poglądowo, jako opracowane na podstawie obecnej wiedzy na temat skali i tempa rozwoju przestrzennego, demograficznego i systemu transportowego aglomeracji warszawskiej; kolejne analizy powinny uszczegóławiać te scenariusze i doprecyzowywać przyjęte założenia.

Pełny opis oraz plansze z potokami ruchu kołowego i pasażerów komunikacji publicznej znajdują się w poniższych plikach do pobrania.

W celu udostępnienia zaktualizowanego  MTAW 2016, prosimy o kontakt z p. Małgorzatą Włodarską, e-mail: m.wlodarska@um.warszawa.pl, tel. 22 44 30 658 lub p. Agnieszką Gołębiowską, e-mail: a.golebiowska@um.warszawa.pl , tel. 22 44 30 696, albo mtaw2016@um.warszawa.pl.

Wykorzystując informacje i materiały zawarte w plikach udostępnionych przy pomocy niniejszej strony prosimy o wskazywanie źródła, poprzez cytowanie: „Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu, opracowanie wykonane przez konsorcjum w składzie:  PBS Sp. z o.o. (lider), Politechnika Krakowska i Politechnika Warszawska, na zamówienie m.st. Warszawy, Warszawa, czerwiec 2016 - marzec 2017”.

Pliki do pobrania znajdują się poniżej

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Raport z aktualizacji
  (plik: WBR Raport IV 31_03_2017.pdf, rozmiar pliku: 5478.13 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wybrane rozkłady ruchu
  (plik: wybrane rozkłady ruchu.zip, rozmiar pliku: 64535.26 KB)
  Pobierz