Mobilna Warszawa

Mobilna Warszawa

Prace wstępne i wybór wykonawcy

opublikowano: 2016-09-01 14:58, a.golebiowska

Szczegółowy zakres Warszawskiego Badania Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu ustalono wykorzystując wyniki dialogu technicznego.

Dialog przeprowadzono w 2014 roku na podstawie art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracając się do podmiotów zewnętrznych o doradztwo i udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia. Ogłoszenie o dialogu zostało opublikowane na stronie internetowej m.st. Warszawy, a ponadto wysłano zaproszenia do wybranych uczelni i firm.

W przetargu nieograniczonym, ogłoszonym w listopadzie 2014 r. w którym kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były cena i termin realizacji zamówienia, złożono 4 oferty, za cenę brutto od 1 806 870 do 2 420 640 zł i z terminami realizacji od 28 kwietnia do 3 czerwca 2016 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum  złożone z PBS Sp. z o.o.  z Sopotu (lider) oraz Politechniki Krakowskiej i Politechniki Warszawskiej, z którym umowę zawarto w dniu 12 lutego 2015 r.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Notatka z przebiegu dialogu technicznego
  (plik: WBR 2015. Dialog techniczny. Notatka.pdf, rozmiar pliku: 386.23 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Przetarg - ogłoszenie
  (plik: WBR 2015. Przetarg. Ogłoszenie.pdf, rozmiar pliku: 144.56 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Opis Przedmiotu Zamówienia
  (plik: WBR 2015. Przetarg. OPZ.pdf, rozmiar pliku: 2119.8 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Przetarg - pytania i odpowiedzi
  (plik: WBR 2015. Przetarg. Pytania i odpowiedzi.pdf, rozmiar pliku: 10702.56 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Przetarg - oferty
  (plik: WBR 2015. Przetarg_Oferty.pdf, rozmiar pliku: 428.35 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Przetarg - ogłoszenie o wyniku postępowania
  (plik: WBR 2015. Przetarg_Wynik. Ogłoszenie.pdf, rozmiar pliku: 87.63 KB)
  Pobierz